Verleende horeca-exploitatievergunning en drank- en horecavergunning

De burgemeester van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij voor het volgende horecabedrijf een horeca-exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning heeft verleend:
 

Vergunningen verleend: 5 oktober 2020

Intern kenmerk: 237465

Horecabedrijf: Zuit.NL BV, TopShot.

Locatie: Trivium 120

Voor de exploitatie van: sport- en evenementencentrum met terras

 

Bezwaar

Tegen de besluiten staat bezwaar open voor belanghebbenden. Vindt u dat een besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken  een bezwaarschrift in en stuur dit naar: de burgemeester van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14076 of per mail via apv@etten-leur.nl. Let op: overleg zo nodig hoe u de bezwaartermijn van zes weken veilig kunt stellen.