Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

Het plaatsen van stralingsschermen aan 2 zijden van het pand, Hermelijnweg 25

Het plaatsen van een carport in de tuin, Achter de Vaart 1

Het plaatsen van een inkoopstation, Nieuwe Donk 7

Het wijzigen van de gevel, Beiaard 19

Verleende Omgevingsvergunning 

Het huisvesten van 6 individuele personen, Vossenbergsevaart 30

Het aanleggen van een dam in b sloot, Langeweg ongenummerd

Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, Nieuwe Kerkstraat 2

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Triangeldreef 39

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Het brandveilig gebruiken van het hotel, bar/bistro en kookwinkel-/bijeenkomstruimte, Oude Bredaseweg 2

Verlenging Beslistermijn Omgevingsaanvraag

Het oprichten van een woning met bijgebouw, Bankenstraat 13

Verleende vergunning

Verleende drank- en horecavergunning en horeca exploitatievergunning.

Raadhuisplein 33-35 voor de exploitatie van een horecabedrijf met terras.