Vergadering Welstandscommissie op 26 oktober

Op dinsdag 26 oktober is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt 25 oktober ter inzage in het Stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 25 oktober 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Net als alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin.