Aanleg bruggen de Streek

Vanaf maandag 25 oktober startte de aannemer met de aanleg van 4 bruggen over de watergangen in wijk de Streek.

 

4 bruggen

Het gaat om een brug voor voetgangers naast de Baroniestraat 44. Om twee bruggen voor auto- en vrachtverkeer ter hoogte van de kruising Maaslandsingel – Langstraat – Kempenerrandweg en de kruising Biesboschstraat – Maaslandsingel.  Er wordt een brug voor langzaam verkeer aangelegd ter hoogte van de kruising Zoomweg – Maaslandsingel.

 

Omleiding en bereikbaarheid

De vier bruggen worden gelijktijdig aangelegd. Er komt een tijdelijke rijbaan (bypass) ten westen van de kruising Markiezaathof – Kempenerrandweg - Maaslandsingel over de watergang. Hierdoor kan het verkeer vanaf de Markiezaathof richting de Kempenerrandweg, Maaslandsingel (zuid) en Peellandhof en andersom altijd doorgang blijven vinden. De bypass wordt met bebording aangegeven. De bereikbaarheid voor verkeer vanaf de Markiezaathof richting Langstraat en Maaslandsingel (noord) blijft ongewijzigd tijdens de werkzaamheden.  

 

Waar vindt u de meest actuele informatie over het werk?

Kijk op de website van de gemeente Etten-Leur voor de meest actuele informatie: www.etten-leur.nl > Inwoner > Verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Bruggen Streek fase 3.