Agenda van de raadsvergaderingen ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’ op 1 november

 

Op maandag 1 november is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering (de raad luistert en aansluitend de raad debatteert) in de Publiekshal van het Stadskantoor, ingang Roosendaalseweg 4.
 

Op de agenda voor deze raadsvergadering staan de volgende onderwerpen:

Voor de raad luistert:

  • Begroting 2022
  • Plan Vitaal en veerkrachtig Etten-Leur

 

Voor de raad debatteert

  • Raadsvoorstel aanpassing speelautomatenhal verordening
     
  • Gedachtewisseling inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de groenvoorziening

 

  • Raadsvoorstel grootschalige opwek van duurzame energie in Etten-Leur

 

  • Raadsvoorstel over begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), ICT West-Brabant-West, GGD West-Brabant en Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

 

  • Raadsvoorstel voor de wijziging van de Marktgeldenverordening 2020, Marktgeldenverordening 2021 en de Legesverordening 2021

 

  • Raadsvoorstel invulling Rekenkamer vanaf 2022

 

U kunt de vergadering op de publieke tribune bijwonen. U kunt ook de vergaderingen rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.


Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 1 november.

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergaderingen vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 1 november op ‘Raad Luistert’ of ‘Raad Debatteert’).