Besluiten van B&W

  • Besteding van de reserve herplantfonds
  • Mobile Device beleid 2021
  • Tweede begrotingswijziging 2021 VR en eerste begrotingswijziging 2022 GGD
  • Begroting 2022
  • Vragen CDA woningbehoeften en alternatieve vormen van huisvesting
  • Voortzetten kwaliteitsmonitor jeugdhulp WBW in 2022 en 2023
  • Actieplan Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.