Verkeersbesluiten Waldhoornlaan, Regatta, Westpolderpad en Statenlaan

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 21 oktober 2021 de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:  Het reserveren van een tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Waldhoornlaan, het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Regatta, het instellen van een parkeerverbod aan de Westpolderpad en het instellen van een voorrangsregeling aan de Statenlaan. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur, 27 oktober 2021