Besluiten van B&W van 30 september 2021

 

  • Eerste wijziging verordening marktgeld Etten-Leur 2020 en eerste wijziging verordening marktgeld Etten-Leur 2021
  • Aanvulling anterieure overeenkomst windturbine Hoge Zijpolder
  • Beleidsregels giften
  • Samenwerkingsovereenkomst GGD
  • Toekomstperspectief De6 netwerksamenwerking

 

 De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend