Erepenning voor Zusters Franciscanessen

Burgemeester Miranda de Vries overhandigde maandagmorgen de Erepenning aan Zr. Ancilla. Zij is de twaalfde algemeen overste in de geschiedenis van de congregatie. Ruim 200 jaar geleden (in 1820) vestigden zich vanuit Dongen twee zusters, zr. Mère Marie Joseph en Soeur Bernarda, in ’t Withof in Etten-Leur. Zij kwamen naar Etten-Leur om het religieuze leven te verspreiden in Brabant en zorg te dragen voor meisjes en vrouwen, te beginnen in Etten. 

Op de scholen en de kostscholen van de zusters van de Franciscanessen van Etten gingen zo’n zestig jaar geleden ongeveer duizend meisjes naar de Huishoudschool, ULO, MMS en de kweekschool. In de jaren twintig van de vorige eeuw stonden de zusters ook aan de wieg van de wijkverpleging in Etten-Leur. De Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Etten-Leur. De Zusters Franciscanessen ontvingen daarom de Erepenning van de Gemeente Etten-Leur.