Besluiten van B&W van 29 september

  • Vormveranderen bouwvlak Zandspui 45
  • Beperking vestigingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek >3 ha
  • Ondertekening Schone Lucht Akkoord
  • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Etten-Leur 2022
  • Eerste begrotingswijziging 2022 gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West- Brabant
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.