Energie uitdaging maatschappelijke organisatie

De enorme stijging van de energiekosten raakt feitelijk iedere inwoner maar zeker ook tal van onze maatschappelijke organisaties. Dit baart ons grote zorgen. Wij vinden dit zodanig urgent dat wij het verantwoord vinden om zo snel en compleet mogelijk inzicht te krijgen in de uitdagingen waar wij als gemeente samen met u, als verenigingen en organisaties, voor staan. 

Wij willen een compleet beeld vormen mede op basis van een inventarisatie onder alle betrokken verenigingen en organisaties. Daarvoor hebben wij de actieve medewerking nodig van deze organisaties. Hiervoor kunnen organisaties een formulier downloaden op de gemeentelijk website en deze invullen en retour sturen vóór 16 oktober 2022. Voor de formulieren en meer informatie, ga naar: www.etten-leur.nl > Inwoner > Nieuws & Media > Nieuwsberichten