Afvalcoaches: Samen naar een circulair Etten-Leur

In 2050 is de circulaire economie een feit en bestaat afval niet meer. Alle afvalstoffen van nu zijn dan grondstoffen die een nieuwe bestemming krijgen. Afval verbranden behoort dan tot het verleden. Etten-Leur heeft twee afvalcoaches in dienst: Annabelle en Ingrid. Zij ondersteunen de inwoners van Etten-Leur bij deze verandering.

Afval scheiden = besparen

Hoe beter onze inwoners het afval scheiden, hoe minder restafval Etten-Leur moet verbranden en hoe lager die kosten uitvallen. Hoe beter de inwoners het afval scheiden, hoe zuiverder de afvalstromen zijn en hoe hoger de opbrengsten van de herwonnen grondstoffen uitpakken. De kosten van de afvalverwerking zijn bepalend voor de hoogte van de afvalstoffenheffing. Goed scheiden scheelt dus flink in de portemonnee!

Ergernis Top 3

Behalve het bevorderen van afvalscheiding zijn de afvalcoaches betrokken bij de strijd tegen de top3 afval-ergernissen: Naast zwerfafval zijn dat het afval dat bij ondergrondse containers geplaatst is en afvaldumpingen. Handhaving pakt de meldingen (via 0800-3336699 of de BuitenBeter-app) op. De afvalcoaches proberen de achtergrond achterhalen om de veroorzaker te motiveren tot gedragsverbetering. 

Heeft u vragen over de afvalinzameling? Bel dan met 0800-3336699. Dit nummer kunt u ook bellen voor bijplaatsingen. Of gebruik de BuitenBeter-app. Op www.afval3xbeter.nl en met de afval3xbeter-app kunt u veel afvalzaken zelf regelen. Wilt u contact met een afvalcoach? Bel dan met 14076. Via deze pagina in de Bode houden de afvalcoaches u op de hoogte!