Begroting 2023 in één oogopslag

Aansluitend aan deze gemeentepagina, vindt u de ‘Begroting 2023 in één oogopslag’ van Gemeente Etten-Leur. Met deze infographic ziet u in één oogopslag wat de inkomsten en uitgaven zijn van de Gemeente Etten-Leur in 2023. Er is, net als eerdere jaren, gekozen voor een vormgeving op hoofdlijnen. Wilt u de begroting in zijn geheel lezen, dan kunt u die vinden op https://financieelportaal.etten-leur.nl/