Besluiten van B&W van 13 oktober

  • Integraal beleid en aanpak voor buitenlandse medewerkers
  • Reactie brief VVD sfeerbeheer
  • Mandaatbesluit Jeugd
  • Raamovereenkomst Kredietbank Nederland
  • Raadsinformatiebrief Energie uitdaging maatschappelijke organisaties
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.