Herstelwerk aan het asfalt van de bypass bij Nobelaer

Van 19 tot en met 21 oktober worden er herstelwerkzaamheden verricht op de rotonde Rode Poort-Parklaan. De rechtsafstrook vanaf de Rode Poort naar de Parklaan wordt hersteld. Dit is ter hoogte van de Nobelaer. De asfaltdeklaag van de rijbaan en het fietspad  wordt vervangen omdat deze niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Het autoverkeer van- en naar de Rode Poort, kan gewoon doorgaan over de rotonde. Het fietsverkeer wordt omgeleid. Ook de parkeerkelder en het busstation blijven bereikbaar. Het werkvak wordt afgezet met bebording en baakschilden. Het gemotoriseerd verkeer ondervindt enige hinder tijdens de werkzaamheden. Er worden verkeersregelaars ingezet zodat de werkzaamheden veilig verlopen.