Verkeersbesluit formaliseren wijzigen voorrangsregeling fietspad Leurse Dijk

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 13 oktober 2022 bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Dit verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.