Agenda van de raadsvergadering “de raad debatteert” op 1 november

Op dinsdag 1 november is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden. De vergadering begint om 19.30 uur en kunt u volgen vanaf de publieke tribune. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Vaststelling ruimtelijke kaders herontwikkeling locatie achter Markt 9 t/m 15 / Dreef
  • Vaststelling bodembeheernota
  • Eerste begrotingswijziging 2022 Belastingsamenwerking West-Brabant
  • Actualiseren gedragscodes bestuurlijke integriteit

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met dinsdag 1 november. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 1 november 2022 op ‘Raad Debatteert).