Besluiten van B&W van 20 oktober

  • Voorstel crisiszorg en ambulante hulp bij spoed Jeugdhulpregio WBW
  • Inzet zorgmakelaar in het jeugdhulpstelsel WBW
  • Jeugdbescherming en beëindiging verscherpt toezicht op Brabantse Jeugdhulpregio's
  • Handhaven hondenuitlaatplaats Kapelstraat
  • Huurcompensatie periode 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022
  • Inrichting poortwachtersfunctie Ernstige Dyslexie

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.