Wijkspreekuren Grient/Sanderbanken

Woon je in wijk De Grient of Sanderbanken? Dan ben je welkom bij het wijkspreekuur in school D’n Overkant (Edward Poppelaan) met vragen, wensen en ideeën over wonen, veiligheid en leefbaarheid in je wijk. Ook voor alleen een kop koffie ben je van harte welkom. Vanuit de wijkvereniging is Monica Hofman aanwezig. Ook de wijkmanager Ellis Marcelis is erbij. Daarnaast sluiten verschillende wijkprofessionals om de beurt aan. We organiseren dit in de ‘wijkhuiskamer’ in Basisschool D’n Overkant op de tweede dinsdag van de maand. De eerstvolgende is op dinsdag 8 november van 10.00 – 11.00 uur. Daarna: dinsdag 13 december van  19.00 -  20.00 uur en dinsdag 10 januari van 10.00 – 11.00 uur.