Agenda van de raadsvergadering ‘de raad debatteert’ op 20 september

Op maandag 20 september is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor, ingang Roosendaalseweg 4. Door de Coronamaatregelen zijn er beperkt plaatsen beschikbaar op de publieke tribune. Wilt u de bij de vergadering aanwezig zijn dan kunt u dit van tevoren melden bij de griffie via e-mail griffie@etten-leur.nl.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Voorstel over het vaststellen van de Transitievisie Warmte versie 1.0

Raadsvoorstel over het vaststellen van de verordening toeristenbelasting

Raadsvoorstel afgeven definitieve verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Windpark Groene Dijk II met vierde windturbine Hoge Zijpolder

Voorstel tot vaststelling startnotitie herontwikkeling Spoorlaan 19

Voorstel tot vaststelling startnotitie tijdelijke woningbouw Tamboerijn 9

Raadsvoorstel informatieverzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 20 september. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 20 september op ‘Raad Debatteert).