Besluiten van B&W van 9 september 2021

Subsidiëring AutoMaatje

Mantelzorgwaardering 2021

Aanpassing convenant Alwel - Gemeente inzake Wmo-woonvoorzieningen
 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.