Agenda van de raadsvergadering “de raad luistert” op 6 september 2021

Op maandag 6 september is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering. Het overleg wordt vanwege de Coronamaatregelen digitaal gehouden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Voorstel over Transitievisie Warmte versie 1.0
 

Raadsvoorstel over het vaststellen van de verordening toeristenbelasting
 

Definitieve verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Windpark Groene Dijk II met vierde windturbine Hoge Zijpolder
 

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Wilt u uw reactie geven op 1 van bovenstaande onderwerpen?
Dit kan mondeling of schriftelijk. Wilt u inspreken stuur dan een e-mail aan griffie@etten-leur.nl. U ontvangt dan een agenda-uitnodiging met daarin een link om deel te nemen aan de digitale vergadering. Wanneer u behoefte heeft aan een instructie voor het digitaal vergaderen, kunt u dat aangeven bij de griffie. Ook is het mogelijk hetgeen u in wilt brengen te mailen aan griffie@etten-leur.nl of per post te sturen aan de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA  ETTEN-LEUR. De griffie zorgt dat uw informatie openbaar wordt gedeeld via het raadsinformatiesysteem.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 6 september. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 6 september 2021 op ‘Raad Luistert’).