Overeenkomst Klappenberg 12, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Klappenberg 12’ (het plangebied is kadastraal bekend als sectie Q nummers 1815 en 2507). Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Klappenberg 12’ maakt het mogelijk om de bestemming van het perceel Klappenberg 12 om te zetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Klappenberg 12’ ligt eveneens ter inzage met de mogelijkheid daarop te reageren.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 2 september tot en met 13 oktober 2021 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl > Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Klappenberg 12.

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

Etten-Leur, 1 september 2021