Besluiten van B&W van 16 september 2021

  • Reserve instellen voor projecten met een lange doorlooptijd

Het college stelt de gemeenteraad voor om een reserve in stellen voor projecten met een lange doorlooptijd. Het geld dat aan het einde van het jaar nog over is voor de uitvoering van een project komt daarmee op eenvoudige wijze beschikbaar in het volgende jaar

 

  • Raadsbrief toeristenbelasting n.a.v. 'de raad luistert'

Het college informeert met deze raadsbrief de gemeenteraad over een aantal zaken, die tijdens 'de raad luistert' op 6 september over het raadsvoorstel Toeristenbelasting aan de orde kwamen.

 

  • Vraag fractie Leefbaar Etten-Leur over kunstwerk in nieuwbouw De Nobelaer

Het college antwoordt op een schriftelijke vraag van de fractie Leefbaar Etten-Leur nu geen kans te zien een kunstwerp te laten ontwerpen en plaatsen in de nieuwbouw van De Nobelaer. Op een later moment wil het college samen met De Nobelaer kijken naar de mogelijkheden.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.