Gemeentebestuur houdt burgerpeiling

Rond 15 september valt er een uitnodiging voor de burgerpeiling op de mat bij 6000 inwoners van de gemeente Etten-Leur. Het gemeentebestuur houdt in de maand september en oktober 2021 een burgerpeiling. Daarbij wordt de mening van inwoners gevraagd over de volgende thema’s:
woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn.

 

Iedereen mag meedoen aan de burgerpeiling

Bij vorige burgerpeilingen vroeg de gemeente alleen aan een steekproef van inwoners hun mening. Deze keer kan iedereen meedoen. Vanaf 15 september staat de link naar het onderzoek open voor alle Etten-Leurenaren via www.burgerpeiling-ettenleur.nl.

 

Hoe doet de gemeente het in de ogen van de inwoners?

De komende burgerpeiling is onderdeel van het landelijke project ‘Waarstaatjegemeente.nl’. Met de deelname aan dit project wil het gemeentebestuur op hoofdlijnen inzicht krijgen in hoe tevreden inwoners zijn over de taken die de gemeente uitvoert en wat inwoners belangrijk vinden. Ook kan de gemeente de resultaten vergelijken met andere gemeenten. De laatste burgerpeiling is van 2019. De gemeente houdt elke twee jaar een peiling.

 

De resultaten van het onderzoek

De resultaten van de burgerpeiling worden in december 2021 bekend gemaakt via de plaatselijke media en via de gemeentelijke website. Ook zijn dan de uitkomsten te lezen op de website www.waarstaatjegemeente.nl.