Vergadering Welstandscommissie op 28 september

Op dinsdag 28 september is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 27 september ter inzage in het Stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 27 september 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Net als alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin.