Verkeersbesluiten individuele gehandicaptenparkeerplaats Dijkmanstraat, Beiaard en Orgelhof

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 20 september 2021

bovenstaande verkeersbesluiten hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 22 september 2021