Besluiten van B&W van 23 september 2021

·         Tijdelijke uitbreiding formatie RMC

·         Bestemmingsplanherziening voor Bankenstraat 19-21a/21b

·         Huurcompensatie q2 2021 sportverenigingen voor binnen- en buitensport vanwege Corona

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.