Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

Het huisvesten van individuele personen, Kamerijkstraat 26 en Hazebroekstraat 22

Het aanvragen van een woonbestemming, Bisschopsmolenstraat 112B

Verleende Omgevingsvergunning 

Het inrichten van een sportruimte voor personal training, Mon Plaisir 6E

Het realiseren van een dakkapel, Nieuwe Kerkstraat 52

Het realiseren van een loods, Zundertseweg 54

Het huisvesten van individuele personen, Waterhoen 46

Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw, Nieuwe Donk ongenummerd (Hoekseweg 3)

Het oprichten van een ART-kliniek, Pastoor Binckstraat ongenummerd

Het plaatsen van een nieuw raamkozijn in de voorgevel op de begane grond, Schimmelpennincklaan 2A

Het plaatsen van een overkapping en berging, Boegspriet 10

Het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw, Transferium – Parallelweg

Het wijzigen van brandcompartimenten, Bredaseweg 165

Het intern renoveren en vervangen van de entree, Concordialaan 2

Het huisvesten van 6 individuele personen, Laurierhof 5

Verleende vergunning Beperkte Milieutoets (Obm), reguliere procedure en Besluit Milieueffectrapportage

Zundertseweg 57, Maatschap Gebroeders Raats

Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure

Kroonstraat 4, Rotie Netherlands B.V.

Verlenging Beslistermijn Omgevingsaanvraag

Het plaatsen van een dakopbouw, Johan van Oldenbarneveltlaan 2

Het uitbreiden van een bedrijfsruimte, Munnikenheiweg 59