CycloMedia maakt foto’s in uw gemeente

Tussen half september en half november worden in uw gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Dit is een Nederlands bedrijf uit Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door uw gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte. Ook voor de visuele ondersteuning bij handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De opnamen worden alleen maar ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder nadrukkelijke voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V. Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland. Meer informatie: www.cyclomedia.com.