Vergadering Welstandscommissie op 14 september

Op dinsdag 14 september is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 13 september ter inzage in het Stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 13 september 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Net als alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin.