Besluiten van b&w

  • Wet geluidhinder, Stationsplein 45
  • Bestemmingsplan Stationsplein 45
  • Beantwoording vragen fractie D66 (beleid) huisvesting arbeidsmigranten
  • Vragen fractie GroenLinks over goedkope koopwoningen voor starters
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.