Conceptvoorstel wijziging Winkeltijdenverordening Etten-Leur

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een conceptvoorstel voor wijziging van de Winkeltijdenverordening Etten-Leur 2017 voor iedereen ter inzage leggen in het stadskantoor, vanaf vandaag tot 17 oktober 2019. Ook kunt u de verordening digitaal bekijken via de gemeentelijke website. Kijk op www.etten-leur.nl > bestuur > bekendmakingen > conceptvoorstel wijziging Winkeltijdenverordening Etten-Leur 2017.   

 

De voorgenomen wijziging maakt het mogelijk voor supermarkten om meer bevoorradingen op zondagen te mogen uitvoeren. Voorgesteld wordt om het aantal toegestane bevoorradingen op deze dag te wijzigen van één naar drie keer.

 

Heeft u op- of aanmerkingen op de conceptverordening dan ontvangen wij uw gemotiveerde reactie vóór 17 oktober a.s. Dit kunt u sturen naar: Het college van B&W, t.a.v. team APV, Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur. Uw reacties worden betrokken bij de besluitvorming door college en bij de aanbieding van het raadsvoorstel aan de gemeenteraad.