Werkzaamheden Banjostraat, Cellostraat, Tubahof en Orgelhof beginnen 23 september

Vanaf maandag 23 september beginnen de werkzaamheden aan de Banjostraat, Cellostraat, Tubahof en Orgelhof. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de omgeving beter bereikbaar blijft en overlast beperkt blijft. Het hele werk duurt naar verwachting tot eind mei 2020. De actuele informatie, de planning en de fasering vind je op de gemeentelijke website > inwoner > parkeren en wegwerk > werk aan de weg > Onderhoudswerk Banjostraat, Cellostraat, Tubahof en Orgelhof. De omleiding wordt met borden aangegeven.