Besluiten van b&w

  • Toezichtsoordeel huisvesting statushouders

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.