Besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 september 2019

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • Het voorstel over de vaststelling van de herontwikkeling van het Withofcomplex vast te stellen
  • Het bestemmingsplan Guido Gezellelaan/Couperuslaan vast te stellen
  • De Afvalstoffenverordening 2020 vast te stellen
  • De Mandaat- en Volmachtenlijst gemeenteraad te actualiseren
  • De Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning 2019 Gemeente Etten-Leur vast te stellen
  • Het protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Etten-Leur vast te stellen
  • Met ingang van 17 september 2019 eervol ontslag aan een wethouder te verlenen en een wethouder te benoemen en te beëdigen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 2 september 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.