Verkeersbesluit opheffen van een fietsbrug aan de Deken Koopmanslaan Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 30 augustus 2019 voor bovenstaande een verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl

Etten-Leur, 11 september 2019