Besluiten van b&w

  • Tarieven Wmo begeleiding 2020 en 2021
  • Van Bergenpark, Wet geluidhinder
  • Van Bergenpark, Bestemmingsplan en welstandscriteria
  • Verwijderen Brug Deken Koopmanslaan
  • Verbetering dijken langs de Mark
  • Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel
  • Gemeentelijke premiebijdrage CZM

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.