Enquete over energie en duurzaamheid - Denkt u met ons mee?

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. CO2-uitstoot zorgt voor temperatuurstijging. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de temperatuurstijging op aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5°C.

Om dat te bereiken moeten we elektriciteit duurzaam opwekken. Dat heeft gevolgen voor hoe ons landschap van de toekomst eruitziet. Om daar slimme keuzes in te maken werkt de gemeente samen met andere partijen aan een Regionale Energie Strategie (RES).

Wij willen van u als inwoner graag weten waar we bij deze regionale energiestrategie op moeten letten. Kijk op www.facebook.com/gemeente.ettenleur voor de enquête. Of klik hier om naar de enquete te gaan. U kunt de enquête tot en met 15 september invullen. Binnen 5 minuten bent u klaar!