Subsidie aanvragen voor 2020? Dien vóór 1 oktober je aanvraag in!

Is er sprake van een structurele subsidieaanvraag? Dan verwachten we je aanvraag vóór 1 oktober 2019. We toetsen de aanvraag vervolgens aan de desbetreffende subsidieregeling en leggen de aanvraag met het advies voor aan het college. Als we vragen over de aanvraag hebben, nemen wij contact met u op. Uiterlijk eind december 2019 ontvangt u een subsidiebeschikking.

De Algemene Subsidieverordening, subsidieregelingen en het digitale aanvraagformulier kun je vinden op de website van gemeente Etten-Leur onder het kopje vrije tijd > Subsidie aanvragen. Wanneer je een aanvraag wilt doen, maak gebruik van de handleiding op de website en vul het aanvraagformulier digitaal volledig in.