Tijdelijke verkeersmaatregelen Lekker Etten-Leur

Op 6 en 7 september 2019 vindt het evenement Lekker Etten-Leur plaats op het Marktplein. Hiervoor zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen van 5 september 7:00 uur tot en met 8 september 15:00 uur.

1) Het afsluiten voor alle verkeer van de westelijke rijbaan en het fietspad van de Markt (gedeelte Dreef tot en met het Marktplein), het Marktplein en het Raadhuisplein, met uitzondering van voetgangers, hulpverleningsvoertuigen en wanneer er een ontheffing is verleend.

2) Het instellen van een parkeerverbod voor de onder punt 1 genoemde locatie en tijden, met uitzondering van hulpverleningsvoertuigen en wanneer er een ontheffing is verleend.