Tijdelijke verkeersmaatregelen Vliegerfeest

Op 7 september vindt het Vliegerfeest plaats op het veld aan de Busschieterslaan in Etten-Leur. Hiervoor zijn tijdelijke verkeersmaatregel getroffen op 7 september van 9:00 tot 18:30 uur.

1) Het afsluiten voor alle verkeer van de Busschieterslaan van het gedeelte Tuindersweg tot en met de Herautstraat, inclusief de aansluiting op het Tamboerhof, met uitzondering van voetgangers, hulpverleningsvoertuigen en wanneer er een ontheffing is verleend.

2) Het instellen van een parkeerverbod voor de onder punt 1 genoemde locatie en tijden, met uitzondering van hulpverleningsvoertuigen en wanneer er een ontheffing is verleend.