Besluiten van b&w

  • Winkeltijdenverordening
  • Wijziging re-integratieverordening Participatiewet
  • Wijziging begroting 2019 Werkplein Hart van West-Brabant
  • Evaluatierapport brede scholen
  • Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2019
  • Stikstofproblematiek bouwprojecten

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.