Besluiten van b&w

  • Onderhoudswerk Kasteellaan
  • Beantwoording vragen CDA-fractie inzake onderzoek klimaatinstallaties
  • Beantwoording vragen CDA-fractie inzake tegels aan gevel De Vleer
  • Convenant gegevensuitwisseling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) binnen de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.