Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een schutting als erfafscheiding, Brabantlaan 33
 • Het uitbreiden van een pand, Mon Plaisir 59
 • Het plaatsen van een dakkapel, Schipperstraat 96
 • Het bouwen van een woning, Haansberg 28A

Verleende Omgevingsvergunning

 • het aanpassen van de brandscheidingen van de bestaande machinekamers op de adressen Hermelijnweg 25 en Vossendaal 11
 • het bouwen van een tijdelijke kantine, Liesbosweg 380
 • het realiseren van twee dakkapellen aan de voorzijde en achterzijde van de woning, Oosterweel 14
 • het oprichten van een bedrijfspand, Oude Kerkstraat 4A
 • het realiseren van een opbouw aan de achterzijde van de woning, Schoonhout 31
 • het plaatsen van een medicijnen automaat in de gevel, Nassaulaan 8

Besluit m.e.r.-beoordeling

 • Rioolseweg 4, het wijzigen en uitbreiden van een varkenshouderij.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor deze activiteit geen milieu effect rapport opgesteld hoeft te worden.

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Aart van der Leeuwstraat 2
 • Het realiseren van een dakterras en een carport, Markt 92
 • Het verbouwen van een woning, Hoevenseweg 22
 • Het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening, Concordialaan 277