Onderhoudsplan Kasteellaan inzien

We gaan onderhoudswerk uitvoeren in de Kasteellaan. Daarvoor maakten we een onderhoudsplan die wij u graag laten zien. Vanaf 14 september kunt u het ontwerpplan bekijken. Dat kan op 3 manieren.

  • Het plan ligt in de centrale hal in het Stadskantoor tot en met 5 oktober.
  • U kunt het inzien via de gemeentelijke website: Inwoner > parkeren en verkeer > werk aan de weg en straatafsluitingen > Onderhoudswerk Kasteellaan.
  • Of kom op 23 september naar de ‘informatiekeet’ op het kruispunt Kasteellaan – Kapelstraat. Van 18.00 tot 20.00 uur bent u hier van harte welkom. U kunt het ontwerpplan zien en vragen stellen.

 

Hoe kunt u reageren op het plan?

Tot en met 5 oktober 2020 kunt u reageren op het plan door een e-mail te sturen naar info@etten-leur.nl. U kunt ook reageren tijdens het keetbezoek. Dit doet u via een formulier dat u daar krijgt.

 

En dan?
Alle vragen en reacties schrijven we op in een eindverslag, met daarbij het antwoord. Wij hopen u eind november te informeren over dit eindverslag. Daarna vindt de aanbesteding van het werk plaats. We streven ernaar om in de eerste helft van 2021 met de uitvoering te beginnen.