Besluiten van b&w

  • Omgevingsvisie
  • Definitieve beoordeling VTH-beleid, het integraal VTH-jaarverslag 2019 en het VTH-uitvoeringsprogramma 2020
  • Beantwoording diverse vragen Leefbaar Etten-Leur

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.