Overeenkomst Hoge Bremberg 33c, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoge Bremberg 33c’ (het plangebied is kadastraal bekend als sectie Q nummers 1563, 1564, 1567, 1570, 2426, 2427, 3247, 3248, 3250, 3255 en 3282. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoge Bremberg 33c’ maakt het mogelijk om het op de locatie Hoge Bremberg 33c gevestigde glastuinbouwbedrijf uit te breiden naar 8 ha glasopstand, de bedrijfsruimten uit te breiden en een watervoorziening aan te leggen. Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoge Bremberg 33c’ wordt nog afzonderlijk ter inzage gelegd met de mogelijkheid daarop te reageren.

 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 24 september 2020 tot en met 5 oktober 2020 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl > Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Hoge Bremberg 33c.

 

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

 

Etten-Leur, 23 september 2020