Verkeersbesluiten reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen aan de Banjostraat en Stuik

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 10 september 2020

bovenstaande verkeersbesluiten hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de  verkeersbesluiten te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 23 september 2020