Besluiten van b&w

  • Uitbreiding glastuinbouwbedrijf Hoge Bremberg
  • Beantwoording vragen VVD fractie over winterterrassen
  • Besluit op handhavingsverzoek artikel 2:48 APV (alcoholverbod)
  • Duurzaamheidslening VV DSE
  • Vaststellen definitief ontwerp "Onderhoud Liesbosweg (Schoonhout-Lage Vaartkant)"


 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.